БЕРИСЛАВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ІМЕНІ В. Ф. БЕНЬКОВСЬКОГО

ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДОСВІДУ РОБОТИ

Голуб Олена Миколаївна,
викладач природничих дисциплін,
спеціаліст вищої категорії


1. Загальні відомості про викладача
2. Система навчально-методичної роботи
3. Напрями роботи
4. Навчально-методична тема
5. Публікації
6. Участь у предметних тижнях та загальноколеджних заходах
7. Підвищення фахового рівня

1
Загальні відомості про викладача

2
Система навчально-методичної роботи
- Сприяє формуванню системи знань з природничих наук, необхідної для критичного світосприймання та уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, опанування наукового стилю мислення, усвідомлення способів діяльності і ціннісних орієнтацій

- Впроваджує сучасні методики та технології викладання природничих дисциплін: технологія проблемного навчання («Акваріум», створення проблемних ситуацій), ігрові технології («Гол», «Хто такий? Що таке?». «Пінг-понг»), інтерактивні технології («Метод проєктів», «Прес», «Займи позицію»), елементи технології розвитку критичного мислення

- Характеризуеться вираженою практичною направленістю, цілісністю і комплексністю, тісними інтеграційними зв'язками, раціональним поєднанням традиційних та інноваційних методів, прийомів, видів навчальної діяльності, які забезпечують стабільну навчально-пізнавальну атмосферу і якість знань студентів
Середній якісний показник знань з інтегрованого курсу «Природничі науки. Модуль Біологія. Географія» становить 61 %.

3

«
Напрями роботи

»
Розроблено навчально-методичні комплекси з таких дисциплін:
1
Інтегрований курс «Природничі науки. Модуль Біологія»
2
«Географія» ІІ курс, спеціальність 013 Початкова освіта (денна форма навчання)
3
 «Основи медичних знань» ІІ курс, спеціальність 012 Дошкільна освіта (заочна форма навчання)
Підготовка матеріалів до вступних випробувань
Підготовлено матеріали до вступних випробувань - створено пакети документів: програми та завдання для вступників на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного ступеня «Кваліфікований робітник» та інших рівнів фахової передвищої освіти.

 Підготовка студентів до ЗНО з біології

Протягом 2019-2020 н. р. було здійснено підготовку студентів ІІ курсу до ЗНО-2020; організовано та проведено пробні тестування у формі ЗНО з метою виявлення прогалин з навчальних тем та планування тематики на курсах підготовки до складання ДПА у формі ЗНО. Усі студенти, які взяли участь у процедурі виконання завдань ЗНО, зробили це успішно.
Розміщено навчальні матеріали для дистанційних курсів на сервісі Google Класрум від Google Apps for Education
Біологія
Анатомія
Географія
Основи медичних знань

4
Навчально-методична тема
«Розвиток критичного мислення шляхом формування основних компетентностей у природничих науках і технологіях»
Завдання для реалізації теми
- підвищення інтересу до наук природничого циклу;
- розвиток основних компетентностей сучасної людини;
- практичне використання методів технології критичного мислення – напрацювання бази для створення збірки розробок уроків з розвитку критичного мислення під час вивчення дисципліни «Природничі науки»
Переглянути зміст презентації


5
Публікації у міжатестаційний період

6
Участь у предметних тижнях та загальноколеджних заходах

7
Підвищення фахового рівня
1
Програма польсько-українського освітнього форуму на тему «Technology of correctional and educational word of psychologist and teacher with children who have special needs in inclusive education system» (24-25.03.2016 р.)
2
Очно-дистанційні курси підвищення кваліфікації зі спеціальної педагогічної підготовки для викладачів спеціальних та загальних дисциплін в Центрі післядипломної освіти Херсонського державного університету та виконала випускну роботу з теми «Розвиток критичного мислення шляхом формування основних компетентностей в природничих науках і технологіях» (обсяг 180 год., 02.12.19 – 31.01.20 р. № АА 02125609/000026-20)
3
Онлайн-курс «Медіаграмотність для освітян», освітня платформа PROMETHEUS (обсяг 60 год., 15.04.20 р.)
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website